מרבית סיפורי השופטים כתובים בדגם דומה הכולל שישה שלבים . בכל המקרים החלק המרכזי בסיפור עוסק בישועה של עם ישראל המושגת באמצעות השופט . ברוב המקרים שאר חלקי הסיפור מסופרים בקיצור נמרץ וכמעט ללא פרטים . בסוף כל אחד מסיפורי השופטים מתואר פרק זמן מסוים שבו שקטה הארץ 1 "ותשקט האלץ . " ... בתקופה זו בני ישראל חיים בשלווה בבתיהם , מעבדים את אדמותיהם ואינם נאלצים להילחם באויב המאיים עליהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית