שם הספר ניתן לו על שם המנהיגים של אותה העת , והוא מתאר את תולדות עם ישראל בתקופת המעבר בין ימי יהושע לתקופת המלוכה - תקופת ביניים לפני קום הממלכה הישראלית המאוחדת . הפסוק "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ( שופטים יז ( 6 הוא משפט מפתח בספר שופטים . ספר הלימוד עוסק בבעיה של הפקרות בכל רובדי החברה והמשפחה ( עמ' 89 , 87 , 65 ועוד , ( מצב שהחזקים יכולים לנצל כדי לפגוע בחלשים . רצוי להביא דוגמאות למצבים של אנרכיה המוכרים לתלמידים , מצבים של "אין מלך" או מצבים של » תעשו מה שאתם רוצים , '' מצבים של הפקרות המצריכים התמודדות אישית . המטרה היא שהתלמידים יבינו ויפנימו את הנושא בדרך של הבעת דעה אישית על מצב דומה למצב בתקופת השופטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית