ספר שופטים הוא הספר השני בספרי נביאים ראשונים . הספר מספר את קורות עם ישראל לאחר כיבוש הארץ וההתיישבות בה . על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים , במעבר מספר יהושע לספר שופטים מדלגים על כיבוש הארץ ( להוציא כיבוש יריחו ) ועל תקופת ההתנחלות . משום כך חייבים "לבנות גשר" לתקופת השופטים , ורצוי לעשות זאת באמצעות לימוד המבוא לספר שופטים . כך יוכלו התלמידים להבין את הקשר שבין ספר יהושע לספר שופטים - ואת המהות של תקופת השופטים כתקופה של מנהיגות ארעית . ספר שופטים מתאר מצב שבו דווקא ההתנחלות בארץ היא שגרמה להתפוררות האחדות בעם . אפשר לשאול שאלות - כגון : מה אתם מצפים שיקרה כעת לעם שהתנחל בארץ ? היכן יתרחשו האירועים ? על מי יסופר ? האם תהיה זו תקופה של שקט ? של מלחמות ? מה משמעות שם הספרי בתשובותיהם יסתמכו התלמידים על הידע שרכשו וינסו להעלות השערות במבט קדימ ה . אחד הרעיונות החשובים בספר שופטים הוא הקשר ההדוק בין האמונה באלוהים ובין הצלחת העם : בכל פעם שהעם פנה אל עבודת האלילים - הוא נענש ומצבו החמיר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית