* מ' ויינפלד , "כיבוש הארץ והחרמת תושביה - שתי נקודות ראייה שונות במקרא , " בית מקרא יב ( ב , ( תשכ"ז , עמ' * . 127-121 מ' ויינפלד , "גירוש , הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא , '' ציון נג , תשמ"ח , עמ' . 147-135  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית