* י' אהרוני , אטלס כרטא לתקופת המקרא , ירושלים , תשנ"ה ( מהדורה חדשה ומעודכנת * . ( י' אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא , גאוגרפיה היסטורית , ירושלים , תשמ'יז ( הוצאה שנייה ומעודכנת . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית