* י' פינקלשטיין , "היקפה של האוכלוסייה הישראלית בתקופת ההתנחלות , " קתדרה , 32 תשמ"ד , עמ' . 22-3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית