* י' קויפמן , ספר יהושע , ירושלים , תשי"ט . * י' קיל , ספר יהושע - דעת מקרא , ירושלים , תש"ל . * ג' גליל וי' זקוביץ , ' יהושע - עולם התנ"ך , תל אביב , תשנ"ד . * ש' אחיטוב , יהושע - מקרא לישראל , תל אביב , תשנ"ו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית