לפניכם מבחר ביבליוגרפי לסיוע למורה בהבנת החומר והגשתו ולסיוע לתלמידים לצורך הרחבת הלימוד וכתיבת עבודות . הפריטים מסודרים לפי שנת ההוצאה לאור , והם מצויים בספריות רבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית