גם פרק זה , כמו פרקים אחרים , יכול לזמן למידה רב תחומית ] לשון , הבעה - בכתב ובעל-פה , הבנת הנקרא , כתיבה יצירתית , מיומנויות מפה וחשיבה ביקורתית . הפרק נפתח במילים "ויהי כ \ ' ) מע . " ... צמד המילים הזה חוזר פעמים רבות בספר יהושע . החזרה מרמזת על כובד המשמעות שמייחס מחבר הספר לשתי המילים ולמשמעותן . על הלומד לשער מה שמעו יושבי הארץ על בני ישראל . האם הדברים נאמרים במפורש ? האם הם נרמזים ? מה לומדים מרמזים אלו ? יש לשים לב כי חשיבה ביקורתית כוללת גם הבחנה בין עובדות שאפשר לאמת לבין עמדות ודעות . יש לשים לב גם לזיהוי הנחות שלא נאמרו במפורש . אפשר לדון בעזרת שתי המילים "ויהי כשמע" בדרכים שבהן עברו ידיעות בימי קדם . כיצד פשטו שמועות באותם ימים לעומת ימינו אלה , שבהם התקשורת מפותחת כל כך . בני ישראל , בהנהגת יהושע כבשו את העיר יריחו ואת העי . בסיום פרק ח קנו בני ישראל לעצמם אחיזה בבקעת הירדן , בעיר יריחו . ועם השתלטותם על העי - גם על הדרך העולה ממנה אל ההר ועד לפסגות הרי יהודה ובנימין . כעת היה אפשר להמשיך בכיבוש אזור ההר , שעתיד להיות אזור ההתנחלות החשוב והעיקרי של שבטי ישראל . על הערים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית