משמעותו של החרם במקרא - השמדה טוטלית של בני אדם , בעלי חיים ורכוש של אויבים , כמנחת קודש לה . ' למעשה מדובר במלחמת חורמה אלימה ואכזרית המצווית בחוק בספר דברים . חוק החרם אכזרי מאין כמוהו , והוא דורש טיפול מיוחד ( בשלבים ) . 1 , דיון במושג החרם המקראי ( יהושע ו - עמ' 31 בספר הלימוד , יהושע ז - 1-6 עמ' 36 בספר הלימוד , וכן דברים ז , 6-1 כ . ( 18-16 עיסוק במטרתו : לשמור על ייחודו התרבותי של עם ישראל . מובן שאין להתחמק מכך שמדובר בחוק אכזרי ביותר . . 2 לצד הדגש על האכזריות שבחוק החרם , יש להדגיש שמדובר בחוק המאפיין תרבות קדומה , ואין לשפוט תרבויות קדומות באמות המוסר שלנו היום . כדאי להסביר לתלמידים שהמלחמות בימי קדם התאפיינו באכזריות דומה ; הטלת מצור על ערים , הרעבת אוכלוסיות שלמות , ועם כיבוש העיר - הרג התושבים או שעבודם . יש להדגיש גם את המסר החינוכי לימינו ? היום לא נהוג לפגוע באוכלוסייה אזרחית - לא בזמן מלחמה ולא בזמן פעולה צבאית אחרת . היום , כשהצבא נלחם , עליו להילחם בלוחמים ובחיילים בלבד . פגיעה באוכלוסייה אזרחית היא פשע מלחמה , ועל פשע זה קבועים עונשים בחוק הבין-לאומי . . 3 רצוי לה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית