יריחו היא העיר הראשונה במסע הכיבושים של בני ישראל . רצוי להפנות את התלמידים לתחומים נוספים : א . גאתרפיה : על פי תכנית הלימודים , יש "להכיר את מפות הארץ בתקופות שונות ואת הבעיות הכרוכות בזיהוי אתרים המוזכרים במקרא . " שימוש רב ככל האפשר במפה , תוך כדי לימוד הפרק , והבנת הנושאים הנדונים בהיבטים של מיקום גאוגרפי והמשתמע מכך יחזקו את המיומנויות בגאוגרפיה . ב . שפה : מציאת צמדי מילים בשפה דוגמת "סוגרת ומסוגרת . " השימוש במילים מאותו השורש בא להדגיש את משמעותן ( חכם מחוכם , מלך המלכים , שיא השיאים , צרה צרורה וכדומה . ( ג . עיסוק רציני במושג החרם המקראי : מומלץ להקדיש למושג לפחות שיעור אחד מלא . המושג יחזור גם בשמואל א טו , ועל כן כדאי לדון בו כבר בשלב זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית