אפשר להביא לכיתה מקורות מידע על הירדן או לשלוח את התלמידים לחפש בעצמם פרטי מידע . . 1 מציאת הנהר על המפה וזיהוי הסימן המוסכם המציין נהר ( אפשר להיעזר במפה בעמ' 51 בספר הלימוד . 2 . ( הגדרת מושגים : נהר , נחל . . 3 כיוון זרימתו של הירדן . משמעות השם ירדן . . 4 מוצאו , מקורותיו , נשפך ל . 5 ... הקשר בין עונות השנה לעצמת זרימת המים בנהר . . 6 נחלים הנשפכים לירדן - מן הכנרת דרומה . . 7 הירדן הוא גבול - גבול טבעי בין ישראל לירדן . הבדלים בין גבול טבעי לגבול מדיני . אילו צורות נוף יכולות לשמש גבול טבעי ? פס' : 17-14 נס חציית הירדן מהו נסי מה הקשר בין נס חציית ים סוף , שהחל את תקופת הנדודים במדבר , לבין נס חציית הירדן , המסיים את התקופה ? שני האירועים הם אירועים לאומיים חשובים וגורליים , שניהם מוכיחים כי אלוהים שולט בגורל העם , ושניהם קשורים במים . אפשרות להרחבה 1 בספר תהלים מזמור קיד משווה המשורר את שני הנסים שאירעו לעם ישראל בצאת ישראל ממצרים " ) הים ראה וינס י ה ? לדן יסב לאחור" - פס' . ( 3 מזמור זה מופיע גם בהגדה של פסח ושרים אותו בליל הסדר . אפשר לתת לתלמידים לקרוא אותו ולכתוב או לשוחח ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית