פס' : 13-1 ההכנות לחציית הירדן פרק ג עוסק בביצוע המשימה הראשונה שהוטלה על יהושע עם מינויו למנהיג העם י מעבר הירדן לקראת הכניסה לארץ . בפרק כמה נקודות חשובות להדגשה ולהרחבה : א . ארון הברית : הארון הוא אחד מחפצי הקודש החשובים שהיו במשכן ואחר כך במקדש . בשל חשיבותו של ארון הברית ובשל תפקידו המרכזי בהמשך , יש לשים לב לתפקידו בחציית הירדן . אפשר לעשות חזרה על ארון הברית , המוכר לתלמידים מסיפורי התורה . רצוי לשחזר מתוך הידע הקודם של התלמידים את האירועים הקשורים לארון . לאחר שישחזרו את הזכור להם , אפשר להפנותם לקטעים הבאים לסיכום בכתב של כל הידוע להם על הארון ; שמות טז 34 ( העדות ) , במדבר ג 30 ( הארון , ( דברים לא 26 ( ארון ברית ה' אלוהיכם , ( יהושע ג 3 ( ארון ברית ה' אלוהיכם , ( יהושע ד 11-9 ( ארון הברית , הארון , ארון ה , ( ' יהושע ו ( הארון , ארון הברית , ארון ה , ' ארון ברית ה . ( ' ב . הירדן : נוסף על המידע החשוב הנמצא בספר לתלמיד , ראוי לאפשר למידה נוספת על הירדן ומקורותיו , לפי הנקודות שלהלן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית