פס' : 8-1 יהושע שולח מרגלים ליריחו פס' : 14-9 הנאום של רחב ושבועת המרגלים פס' : 24-15 הבטחת המרגלים ושובם למחנה ישראל יהושע התכונן לבצע את שתי המשימות הראשונות שהטיל עליו ה : ' לחצות את הירדן ולכבוש את הארץ . במסגרת ההכנות למשימה השנייה שלח יהושע מרגלים לעיר יריחו , והורה להם : "לכו לאו את הארץ ואת יריחו" ( פס' . ( 1 יהושע , ששימש בעבר כמרגל , הכיר את חשיבות התפקיד והמשימות . הוא הדריך היטב את המרגלים לפני צאתם לדרך וידע לתחקר אותם ולקבל מהם את המידע החשוב לו לפני הקרב . המרגלים הגיעו ליריחו , ורחב סיפרה להם על הפחד הגדול שחשים תושבי העיר מפני אלוהי ישראל ומפני בני ישראל . תושבי העיר ידעו היטב את קורות בני ישראל בדרכם ואת הנסים שנעשו להם - והדבר עורר בהם פחד גדול . בספר הלימוד יש עיסוק בצד הלשוני : הסבר המושג "מרגל , " ביטויים המבטאים פחד , הבטחה בשבועה , "חוט השני . " המרגלים חוזרים ומדווחים ליהושע - על העיר וביצוריה , על השלטון בעיר , ועל מצב הרוח של התושבים ונכונותם להילחם . נושאים חשובים שיש לדון בהם במסגרת לימוד הפרק ו א . גאוגרפיה : מיקומה של יריחו והסיבות הגאוגרפיות להיותה המטרה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית