בפרק זה כמה נושאים חשובים פס' : 9-1 יהושע מתמנה למנהיג העם עם מינויו קיבל יהושע מה' ארבע משימות שעליו לבצע כמנהיג . משימות אלו הן כעין הקדמה לספר יהושע וכלולה בהן תכנית הספר כולו . ? לעבור ( את הירדן , ( לכבוש ( את הארץ , ( להנחיל ( לעם את הארץ , ( לקיים ( את כל הכתוב בתורה . ( כדאי להכין תרשים זרימה למשימות שהוטלו על יהושע . הכנת תרשים היא מיומנות חשובה ושימושית . אפשר לשמר את התרשים ולהוסיף לו נתונים רלוונטיים במהלך הלימוד , אפשר לבדוק את ההיגיון שבהטלת המשימות בסדר זה וכן להעריך איזו משימה היא הקשה ביותר ומדוע . פס' : 4 גבולות הארץ המובטחת לציון גבולותיה של הארץ המובטחת כחלק מהפתיחה של ספר יהושע יש משמעות רבה ! בימי יהושע עתיד העם לחזות בהתגשמות ההבטחות שנתן ה' לאבות האומה . פסוק זה עוסק בהבטחה ובגבולות הארץ המובטחת , והדברים טומנים בחובם מסר , שכאשר העם נאמן לאלוהיו , אלוהים גומל לו טובה ומגשים את כל ההבטחות שהבטיח . חשוב לעיין במקרא בפעמים הקודמות שגבולות הארץ הוגדרו : בראשית טו , 18 שמות כג , 31 במדבר לד ( כל הפרק . ( בשלב זה חשוב לרענן את זיכרונם של התלמידים בנוגע למושגים , שמות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית