ספר יהושע מתחיל בנקודה שבה הסתיים ספר דברים 1 מות משה . יהושע הוא יורשו של משה , המנהיג הגדול , ששחרר את בני ישראל מעבדות במצרים , הוביל אותם במדבר ועשם לעם ה . ' משה לא הורשה להוביל את העם לארצו , ומשום כך לא השלים את משימתו . יהושע מונה לרשת את משה , ועליו הוטל להשלים את המשימה י לכבוש את הארץ ולהתיישב בה . חז"ל השוו את דמויותיהם של משה ויהושע זו לזו ואמרו . ? "פני משה כפני החמה , ופני יהושע כפני הלבנה , " ומשמעות הדברים ו משה ויהושע , כשמש וכירח , היו שני המאורות הגדולים שהאירו את דרכו של עם ישראל . משה גדול היה מתלמידו , משום שקיבל את התורה בהר סיני , והוא מסרה ליהושע . המטרה העיקרית של פרק המבוא בספר הלימוד היא להציג את מאפייני דמותו של יהושע כדי ליצור רקע שיתרום ללימוד הספר ולהבנת דמות המנהיג . בפרק זה מוצגים נושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת ? הקשר בין ספר דברים לתחילת ספר יהושע , ההשתייכות המשפחתית והשבטית של יהושע וארבע אבני דרך מרכזיות בחייו של המנהיג . מושג המנהיגות מטופל בהרחבה בספר זה ובספרים הבאים . חשוב לבחון תכונות של מנהיג והתאמתו לתפקיד אז והיום . ראוי שאזרח במדינה דמוקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית