הפרק העוסק בחלקי ספר יהושע ( עמ' 9 בספר הלימוד ) נועד לתת תמונה כללית על מהלכו של הספר ועל תוכנו . בתכנית הלימודים לכיתה ח לומדים רק את החלק הראשון של הספר , ומשום כך ראוי להראות לתלמידים את מבנה הספר כולו . כך יכירו אותו וכך ימשיכו ממנו אל ספר שופטים . במהלך לימוד פרקים אלו יבינו התלמידים לא רק את מה שמתואר בהם ואת חשיבותם , אלא גם את המסרים העיקריים של הספר כולו , למי נועדו מסרים אלו , ומתי ובאילו נסיבות חובר הספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית