עבדו נא על פי העקרונות המומלצים למעלה . זכרו ו ספר הלימוד שלפניכם מציע שפע הסברים , חומרי לימוד , הרחבות והעמקות ו והתערבותכם נדרשת בעיקר בתחום הבחירה ? אחרי שתלמדו כל פרק , הן במקרא והן בספר הלימוד , יהיה עליכם לבחור משפע החומרים המוצעים את החלקים המתאימים לתלמידיכם - בכיתה ובבית . עשו זאת מתוך היכרותכם את התלמידים ואת האקטואליה הרלוונטית , בחרו את משימות הלימוד המתאימות , ושיעורי המקרא שתיצרו ירתקו את תלמידיכם , יעניינו ויאתגרו אותם . בהמשך תמצאו הצעות עקרוניות ללימוד הפרקים עצמם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית