במשימות רבות אנו שולחים את התלמידים למילון או למקורות מידע אחרים ומבקשים מהם להסביר ביטויים , מילים ומטבעות לשון ולשלב אותם במשפטים , כותרות או סיפורים שעליהם לחבר בעצמם . מטרת המשימות האלה - לשפר את רמת האוריינות של התלמידים ולהעשיר את שפתם . משימות אלו מראות שהלשון המקראית - על אף הארכאיות שלה - משמשת את העברית המודרנית גם היום . שימו לב שבחלק ממשימות החינוך הלשוני אנו מבקשים מהתלמידים למצוא את השורש של מילים מסוימות . לפיצוח השורשים יש משמעות רבה להבנת העברית , הוראתה והדרך שבה אפשר להשתמש בה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית