הנושא המרכז של ספר הלימוד הוא נושא המנהיגות , על כל היבטיה ? מנהיג , הנהגה , משטר ושלטון . נושא זה עובר כחוט השני בכל פרקי הלימוד הרלוונטיים מהמקרא בספר יהושע , שופטים ושמואל . ספר יהושע מציג דגם של מנהיג יחיד , שמונה על ידי גורם עליון . דגם המנהיגות של ספר שופטים שונה במקצת : הוא מציג מנהיגות כריזמטית , המופיעה באופן זמני ובשעת צרה , ואילו ספר שמואל דן במעבר ממנהיגות כריזמטית לשלטון מלוכני . ספר שמואל מעלה תהיות לגבי דמותו של המנהיג האידאלי ; מיהו , מהם ערכיו , כיצד עליו לנהוג בעם ועוד . את נושא המנהיגות הדגשנו בכל פרקי המבוא והסיכום לכל אחד מספרי המקרא הנלמדים . בפרקי המבוא והסיכום תמצאו עיסוק בהיבטים המנהיגותיים והשלטוניים של כל ספר . אנו ממליצים ללמד אותם טרם תחילת לימוד הספר בכיתה . נוסף על כך פרקי המקרא בכל ספר לימוד דנים בשאלות המנהיגות הרלוונטיות . במרבית המקרים ( ובעיקר בספר שמואל ) נושא המנהיגות נלמד בהמשכיות , והתלמידים מתבקשים לעמוד על דמותם של מנהיגים כשאול וכדוד באופן עקבי מראשית הספר ועד סופו , ולעמוד על התפתחות היבטים מנהיגותיים באישיותם . נושאים אלו רלוונטיים מאוד גם ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית