כל קטע המחולק בחלוקה נושאית כולל שאלות רבות . השאלות מופיעות בשתי רמות ו הרמה הבסיסית ( בדרך כלל השאלות הראשונות בכל חלק ) קשורה להבנת הטקסט ? הבנת הנקרא , הבנת הנרטיב המקראי , מבנה הטקסט . השאלות האחרות דורשות הרחבה ודיון מעמיק בסוגיות העולות מן הקטע הנלמד . השאלות כוללות ( בהתאם לתוכנית הלימודים ) גם עיסוק נרחב בחינוך לשוני ובאוריינות . אנו ממליצים שעל השאלות הנוגעות לרמת ההבנה הבסיסית של הקטע הנלמד יענו התלמידים במסגרת שיעורי הבית . שאלות ברמת הרחבה יכולות לשמש כעבודות סיכום או כבסיס לדיונים בכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית