פרקי המקרא מופיעים בספר הלימוד בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במקרא לכיתות ח . הפרקים חולקו לקטעים קצרים בחלוקה נושאית . כל קטע מכיל סיכום קצר בעברית מודרנית של הקטע , קטעי מידע רלוונטיים להרחבת הידע בנושא הנלמד ( מסגרות "הידעתם , ( " פירושים למילים הקשות בקטע הרלוונטי ושאלות . אנו ממליצים לקרוא תחילה את הפסוקים הרלוונטיים בתנ"ך עצמו ; אחר כך לעבור על הסיכום הכתוב בספר הלימוד ועל פירושי המילים הקשות . בשלב הבא אפשר להרחיב בסוגיות מסוימות העולות מהחלק הנלמד באמצעות שאלות לדיון וקטעי מידע המופיעים במסגרת . אפשר לבקש מהתלמידים לקרוא חלקים מסוימים מפרק ( או פרקים שלמים ) כשיעורי בית , ואחר כך להיעזר בסיכומים הנמצאים בספר ובפירושי המילים ולענות על שאלות הנוגעות להבנה הבסיסית של הטקסט . בכיתה אפשר לדון במשמעות הקטע שנלמד בבית ובסוגיות המרכזיות שהוא מעלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית