הספר כולל חמישה פרקי מבוא רחבי היקף י מבוא כללי לספרות המקרא ומבוא לכל אחד מספרי המקרא הנלמדים ( יהושע , שופטים , שמואל ותהלים . ( השימוש במבואות מומלץ ביותר , משום שבטרם יקפוץ התלמיד למים העמוקים של המקרא , יש להציג בפניו את הסוגיות העיקריות שכל ספר עוסק בהן ואת מטרותיו . המבוא מסביר את מקומו של הספר בסדר הכרונולוגי והספרותי של המקרא ואת הסוגיות העיקריות העולות מן הספר . אנו ממליצים ללמד את המבוא כולו . באשר לעבודות ולתרגילים המצורפים לכל מבוא - כדאי לעשות חלק מהם במליאת הכיתה בצורת דיון , ואת האחרים - במסגרת שיעורי הבית . בכל מקרה שימו לב שכדאי לבחור מתוך התרגילים מפני שהם רבים מאוד , ואין אפשרות וגם אין צורך לענות על כולם . בחרו מה שמתאים לכיתה שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית