במפגש הראשון עם הספר רצוי להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שהתנ"ך עצמו הוא מקור המידע העיקרי והחשוב בלימודי המקרא . התלמידים יופנו לעיין בספר הלימוד , לדפדף בו והעלות שאלות . אפשר להפנות אותם לעמודים מסוימים , שיש בהם שפע של מקורות מידע ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית