. 1 רכישת ידע בסיסי ומעמיק בנושאים הקשורים לארץ ישראל . . 2 העמקת הקשר והזיקה לארץ ישראל וליושביה . . 3 העמקת הידע על אוכלוסיות שישבו בארץ בעבר . . 4 טיפוח היכולת לנהל דיאלוג בתחומי האקטואליה . . 5 טיפוח ערכים בתחום אהבת הארץ ואהבת האדם . . 6 טיפוח אזרח בעל ערכים חברתיים , יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים . . 7 פיתוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית . . 8 פיתוח היכולת להתבונן בבעיה מכמה זוויות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית