בימים אלו , שבהם הולך התנ"ך ומאבד את מקומו בחברה הישראלית בכלל , ובקרב הנוער בפרט , כשההיסטוריה של עם ישראל היא פריט שולי בתכנית הלימודים , ארץ ישראל היא סעיף בחדשות הסוערות , ושגיאות בשפה העברית נפוצות כל כך - דווקא כעת אנו מציעים להחזיר את התנ"ך למרכז הבמה . סביבו אפשר ללמוד גאוגרפיה , ספרות , טבע ולשון , ולדון בשאלות של אתיקה וזיכרון . בתנ '' ך יש הכול . צריך רק לבוא ולקחת . ספר לימוד זה נכתב מאהבת התנ"ך , מאהבת הלימוד וההוראה ומאהבת עם ישראל וארץ ישראל . אנו מאמינים כי האהבה היא היסוד ללימוד ולהוראה של כל מקצוע , וכי הדבר נכון שבעתיים באשר לתנ"ך , לארץ ישראל ולעם ישראל . משום כך היעדים והמטרות שהצבנו לעצמנו בכתיבתו קשורים ברובם לארץ ישראל ולעם ישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית