במךינת סנךינה החליטה הממשלה , כי שבוע ובו שבעה ימים אינו יעיל T , אלא T v סתם T : מכשלה . T " : - על כן התקבלה ההחלטה כי השבוע ישתנה לבלי הכר ויהיה לתשוע - כלומר מעתה בכל תשוע תמים יהיו : תמיד T תשעה T : ימים T ( אך מקפר ימי החדש אינם משתנים . ( מהר שר הפנים לפרסם את התקנה על אודות השנוי בלוח השנה . עזרו לשר הפנים של סנדינה להשלים בלוח השנה את אחד החודשים שבו 31 ימים : . 2 לפניכם תאריכים מלוח השנה של מדינת סנדינה . כתבו מי הם השכנים של התאריכים הנתונים . בכל מקום שאין שכן - סמנו X  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית