. 1 לפניכם חותמות הלקוחות מלוחות חודשיים . נסו להשלים את המספרים החסרים בלי להסתכל בלוח השנה . שימו לב : ייתכן שבחותמות יהיו משבצות ריקות . בדקו בעזרת הלוח . השתמשו ב 00 ' ) כדי לבטא את התאריכים המתאימים בכל חותמת ( ראו דוגמה . ( J החותמות שלפניכם לקוחות מלוח חודשי של 30 יום . , כתבו במשבצת של ( ל את המספר הגדול ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות ^_ משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו . כתבו במשבצת של cnrr את המספר הקטן ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו . ? כתבו מספרים בחותמות שמשמאל , כך שיתקיים התנאי הרשום מימין . נסו למצוא את המספרים החסרים בלי להסתכל בלוח השנה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית