נסו למצוא בלי להסתכל על לוח שנה : מי הם השכנים של התאריכים הנתונים ? כתבו אותם . בכל מקום שאין שכן - סמנו . X " " 1 . 2 כתבו נא להכיר ליד החצים (^ j ) - הוא פעולות תאריך חשבון כלשהו מתאימות בלוח , השנה כדי ש . יוכל לבקר את שכניו . . 3 מי הם שכני הרחוקים ! בכל לוח נתון רק תאריך אחד . כתבו את השכנים שלו ( הקרובים והרחוקים ) במשבצות המסומנות . בכל מקום שאין שכן - סמנו . X ^^ R . 4 כתבו ליד החצים פעולות חשבון מתאימות , כדי ous < t כ יוכל לבקר את השכנים שבמשבצות המסומנות . , 5 בחרו כאחת המשבצות האפורות שבלוח וציירו בה אתו ציירו חצים ממשבצת זו אל השכנים שבמשבצות הצבועות . כתבו ליד החצים פעולות חשבון מתאימות , כדי ש ץל [ . " יוכל לבקר את שכניו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית