' ? * . 1 הסתכלו בלוח של שנת 1999 הנמצא על דף קרטון באמצע החוברת . א . כמה חודשים יש בשנה ? ב . מה משותף לכל החודשים ? ג . במה החודשים שונים זה מזה ? . 2 לכל שבוע שהתאריכים שלו כתובים בשורה שלמה בלוח , מיום א עד שבת , נקרא כאן שבוע א-ש ( לדוגמה , השבוע המסומן בלוח . ( א . האם בלוח השנה יש חודשים שבהם -. 5 שבועות א-ש 4 ? שבועות א-ש י ? רק שבועיים א-ש ? רק 3 שבועות א-ש ל ב . מה קובע כמה שבועות א-ש יש בחודש ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית