חוברת זו היא אחת מחוברות ההעשרה וההעמקה - גילויים - המשתלבות בסדרה ועוד אחת ובסדרה אחת , שתיים ו ... שלוש , אך היא יכולה לשמש גם תלמידים הלומדים בסדרה אחרת . " לוח " two כתיבת החוברת : ד"ר אלכס פרידלנדר , המחלקה להוראת המדעים , מכון ויצמן למדע שלי רוטה , המרכז לטכנולוגיה חינוכית ייעוץ בכתיבת החוברת : פרופי מקסים ברוקהיימר , המחלקה להוראת המדעים , מכון ויצמן למדע ריכוז גילויים : אסנת אפרת , הגר רובינק יועצים לצוותי הפיתוח ייעוץ מדעי : פרופי פרלה נשר של תכניות המתמטיקה : ייעוץ מדעי לשימושי מחשבים בחינון : פרופי מיכל ירושלמי צוות המתמטיקה במטח : ריכוז הצוות : ד"ר שרה הרשקוביץ , איבי מכמנדרוב צוות פיתוח : אסנת אפרת , ד"ר אילנה ארנון , אהובה זלצברג , ישראל כהן , ד"ר לאונטי לבנברג , רותי מירון , ד"ר גילי מרבך עד , ד"ר רנטה נירנבורג , ד"ר מיכל סוקניק , ד"ר אירית פלד , טובה קוטינסקי , הגר רובינק , שלי רוטה , בבה שטרנברג צוות הפקה : רחל אוארבך , חוה בן זקן , דליה בסון השתלמויות : דורית כהן , טובי מגדל מזכירות הצוות : לילך רון , אופירה לוי עריכה מקצועית ועריכה לשונית : חוה בן זקן צוות המתמטיקה ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית