בכוכב דומי דול נהגו- לשרוק לפני שנים רבות במשחק דומינו 1 ( כלומר דומינו ( ץבו המאפרים 0 ו 1 בלבד . ( מכיון שמשחק זה היה משעמם למדי , החליטו כלם פה אחד כי בכל שנה יוסיפו מספר למשחק הדומינו של השנה הקודמת . וכך לןךה שבשנה השניה שמקו בדומינו 2 ( שבו המספרים 1 , 0 ו , ( 2 בשנה השלישית שחקו בדומינו 3 וכן הלאה . רק בשנה הששית הגיעו למשחק דומינו 6 שבו אנו משחקים היום . א . בשנה השביעית היה צרך להרחיב מדומינו 6 לדומינו . 7 לשמו את האבנים החדשות שהוסיפו לדומינו 6 כדי ליצור את דומינו : 7 כמה : - אבנים T - חדשות T : נוספו : למשחק - >? T : את ב . ךשמו האבנים הםןשות שהוסיפו לדומינו 7 כדי ליצור ^< ת דומינו : 8 כמה אבנים חדשות נוספו למשחק \\? J \ WVJ ג . בשנה T T : מסימת : _• • v v הרחיבו ? : ? את v משחק ' -: הדומינו - של v אותה T שנה T T ב 12 אבנים . ? T : באיזו ??; שנה T T קרה T 'T הדבר ? TT ~ . 2 במלאת שלוש עשרה שנה לקיום משחק הדומינו בכוכב דומי דול החליטו I סכמי העיר לחגג את הארוע . הם עמלו על כתיבת ספר ה * ומ > נו , ולשם כך לקטו גגבדות הנוגעות למשחק . עזרו לרוכמי העיר למצא כמה מהאבדות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית