לפניכם נקדות המציגות זוגות מספרים שעל אבני הדומינו . צבעו את כל הנקדות המתאימות לאבנים האלה . 2 צבעו : את v כל T הנקדות : \ - י המתאימות : - - לאבנים T -: T שעליהן : v •• ' v המספר - . 3 T : . 3 צבעו את כל T הנקדות ' * . : - המתאימות : - - לאבנים ? T -: T "הכפולות . " f צבעו את כל הנקדות המתאימות לאבנים שסכום המספרים עליהן הוא . 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית