בסרטוט שלפניכם בנו גדר לחצר שהצורה שלה היא רבוע , ארך צלע החצר הוא 2 אבנים . ( שימו לב : פנות האבנים נוגעות זו בזו , אך אינן חופפות זו את זו ( . בנו גדרות לחצרות לפי ההוראות . רצפו את החצרות באבני דומינו . . 1 פמה : T — אבנים T — יש ?• בגדר T ~ •? ? כמה אבנים יש ברצפה ? א . בחצר שארך הצלע שלה הוא אבן אחת יש : אבנים T - בגדר T - ?• : * , אבנים T - ברצפה . T : ? T ב . בחצר שארך הצלע שלה הוא 2 אבנים יש : אבנים T - בגדר , ' ?? T - אבנים T : ברצפה T . T : ג . בחצר : •• שארך I ? ? : הצלע - v - שלה TV הוא 3 אבנים T : יש ?• : אבנים T - בגדר - , ' אבנים ברצפה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית