קחו את לוח דומינו המצרף לחובךת . קחו את כל אבני הדומינו שבקפסה וסדרו אותן על הלוח ז ' לפי מספר הנקדות הכולל שעל כל אבן . לדגמה : . T : את ?/ האבן ' *) ) ' v ? - . T T - ( נניח - . על - הלוח - - בערמה T ?? -: T שכתוב T V מעליה . 8 T V T ?? J א . איזו ערמה הכי גבוהה ? ב . כתבו מתחת לכל ערמה בלוח את סד כל הנקדות שיש בה . ג . באילו ערמות יש הכי הךבה נקדותל ד . באילו ןגרמות יש אבנים "כפולות , " לדגמה : ( . * *| . ** 1 ל ' ' מדוע ? י " במגש : שימו " - אחד v ערמות ..-. T יהיה v : ? שלמות .. שוה v . לזה T על - v כל שבמגש T •„• - מגש . TT T - האחר כך T - I שמספר - : . v הנקדות ' \ : הכולל - רשמו : בכל T : מגש T - את v שמות : הערמות - ; T •• . דגמה : . 3 ח ח > שבו כמה T ? " נקדות ?;• ' יש ?? בכל T : האבנים T ~ : T יחד — — הסבירו כיצד חשבתם : < א . נסו לחלק את כל הערמות שבלוח דומינו לשתי קבוצות , כן ? שמספר הנקדות במגש T ~ : אחד T v יהיה v : שוה v T לזה v T שבמגש T ? " ~ V האחר T . ., רשמו : בכל T : מגש T - את v שמות הערמות : T ' .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית