בפעילות שלפניכם יש לחלק 20 אבני דומינו לשתי ערמות היוצרות מדרגה . בכל חלקןה השתמשו בכל 20 אבני הדומינו לפי ההוראות שבהמשך . כתבו ; ? תרגיל : — חבור י מתאים ? : ~ לכל : T : חלקה - . . ' T > JFIV ) ? הדרמות יוצרות ביניהן : א . מדרגה שהגבה שלה 2 אבנים ב . מדרגה שהגבה שלה 4 אבנים ג . מדרגה שהגבה שלה 6 אבנים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית