פתחו קפסת דומינו וענו על השאלות : 1 כמה אבני דומינו בקפסהל . 2 א . סךרו את כל אבני הדומינו בכמה קבוצות , כך # בכל קבוצה תהיה v : ? תכונה T משתפת : »• v •„• לכל T : האבנים T ~ : T הכלולות : — בה . T ב . כתבו את התכונה של כל קבוצה ואת האבנים שכללתם בה . ,. ר , אם יש לךץתכם קשר בין האלןז ובין הרחב של אבן הדומינו ? אם פן , מהו ? . A הצמידו את אבני הדומינו כןז שתקבלו , אם אפשר , מצלעים שיש להם שלוש צלעות , אןבע צלעות וכן הלאה עד עשר צלעות . סרטטו : : - את • ? המצלעים ? T \ : - שבניתם . •• , ' ? /? : וכתבו : ליד - : כל T מצלע : . T כמה T - צלעות T : יש לו . . 5 כתבו דברים מענינים שגליתם על הדומינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית