לןךא פרק א פסוקים טו-כב . איך כתוב בתורהי העזר במלון , וכתב בלעזון התויךה 1 לעזוננו אם בן הוא — תהךגו א 1 ת , 1 ואם בת היא — היא תחיה . המילדו ת האמינו באלקים . המילד 1 . _ . _ ת השאירו . . . את הילךים בחיים . בני ישראל התרבו , ונעשו גדולים וחזקים . אם בן הוא רקמתן אותו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית