ל ולא פרק א פסוקים ח-יד . מה פרוש הפסוקים ! 1 — העזר במלון וכתב : " . 1 ויקם ITT מלך : : 1 חדש T T על - מצרים T : : " . 2 "אשר לא ידע את יוסף . 3 : " "הבה בתחפמה לו . 4 : " "פן ירבה . 5 : " "למען ענת 1 בסבל תם" \ " . 6 ולבן Iv ערי T מסכנות לפרעה : " : - 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית