אחרי # תגמר כל ןחיךה - סמן V במקום המתאים . איזו פעילות מצאה חן בעיניך ? איזו פעילות לא מצאה חן בעיניך ? . 1 " 1 I " T t T •• I V מלון ביתו השבט שלו . ( שבט הוא משפחה גדולה ( . בעבודה ק # ה , 1 ## בךת ומפרכת את הגוף . גוי — עם . דור — האנשים T-t T שחיו T V באותו 1 זמן . 1 ~ 1 היאורה - T > ~ ליאור . הילוד — שנולד . תמיתו , תהרגו . ריבן בנה . . וייטב היטיב , עשה # יהיה להן טוב . וימררו את חייהם הציקו • 1 להם v T מאוד . : רעבדו העבידו , ' . . .., .. . הכריחו 1 אותם T לעבד . -1 - _ ויעצמו , _ - נעשו עצומים : גדולים וחזקים . ^ 1 קם מלך מלך מלך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית