כפר # מות פרק א * * * חוברת עבודה m התכנית ללימוד מקרא בגישה היחידנית ספר שמות היחידה להוראה יחידנית כתיבת התכנית : מתיה קם עיבוד לרמות / ' ? , ? ברוריה מכמן יעוץ מדעי < ד"ר אלעזר טויטו ניהול היחידה : אסתר חכם חברי הוועדה המלווה : שושנה רוזן ( יו"ר , ( מנחם לאבל , שמואל פוירשטיין , יהודה אורון , רחל אדלר , שמואל בורקש , יעקב ויזל , מיכל חניאל , דוד שביט עריכה , ניקוד וסדר : רם — שירותי הוצאה לאור עיצוב ואיור : אגנס לזר , יעל רימון ייעוץ בבחירת תמונות . דפנה בן תור הפקה : אסתר חבצלת הבאה לדפוס : גדי נחמיאס © תשמ"ח . ( 1988 ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר 16 רמת אביב , ת"ד , 39513 תל אכיב , 61394 טל' . 03-423222  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית