1 קוראים ידיעה בעתון א . לפניכם ידיעה מעתון . קראו אותה בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . לצב י ff גלגלים מאת : אבי א ff כנזי פסקה 1 צב ff נפגע ברגליו האחוריות , קבל טפול מסור בספארי . בבטנו התקינו גלגלים , ff עוזרים לו ללכת במהירות . פסקה 2 הצב נח ff ב בעל–חיים אטי במיחד , אך אנ ff י הספארי ברמת גן מאמינים ff בקרוב הוא יוכל ללכת במהירות . פסקה 3 לפני חד ff ים הגיע לספארי צב פצוע ק ff ה ברגליו האחוריות . גנן פגע בצב לא בכונה על ידי מכ ff יר ח ff מלי . פסקה 4 רופאי הספארי ח ff בו על פתרון מבריק : הם התקינו מתחת לבטן ff ל הצב גלגלים , כדי ff הוא יוכל ללכת . הצב קבל בהתלהבות את הגלגלים החד ff ים ff לו . אחרי זמן קצר הוא החל לטיל ב ff טח בית החולים לחיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית