קוראים בקול את השיר א . לפניכם שיר . קראו אותו בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . גם לחיות יש זכיות / דן אלמגור גם לחיות יש זכיות , גם לחיות יש זכיות , גם הן נבראו , כשנברא העולם . גם הן ראויות לחיות בו כמו כלם . לכשכש בזנב לרשרש בכנף  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית