בכתבה על הטיול לעכו כתוב : "אבא הבטיח שיקח אותי לעיר שרואים בתמונה " . המלה המדגשת היא פעל בבנין הפעיל . בבנין הפעיל משתמשים כדי לתאר פעלה שעושים , וגם פעלה שמישהו גורם למישהו אחר לעשות . דגמה : המורה הכתיבה משפטים לתלמידים = המורה גרמה לתלמידים לכתב . 1 בונים פעלים מהשרש ז–מ–נ בבנין הפעיל מקבלים את הפעל הזמין . א . לפניכם עוד שרשים . כתבו את הפעלים בבנין הפעיל . ב . בדקו אם אתם יודעים את הפרוש של הפעלים . ג . מצאו בין הפעלים 2 זוגות של הפכים ( מלים שהפרושים שלהן הפוכים . ( ד . בחרו 5 פעלים , וכתבו להם משפטים . השרש . 1 ז–מ–נ . 2 כ–ת–ב . 3 ר–ג–ש . 4 ד–ל–ק . 5 ר–ג–ז הפעל בהפעיל הזמין השרש הפעל בהפעיל . 6 ק–ט–נ . 7 ג–ד–ל . 8 מ–צ–א . 9 ת–ח–ל . 10 פ–ס–ק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית