1 מדברים על הסמל לפניכם סמל העיר עכו . התבוננו בסמל ושוחחו בכתה : מה רואים בו ? מה כל ציור מסמל ? 2 מתאימים מלה לסמל א . התאימו את המלים לציורים שבסמל : הספינה חומת העיר והים בתי העיר החדשה גלגל שנים ב . התאימו כל ציור למה שהוא מסמל . העזרו במחסן . הציור הספינה חומת העיר והים בתי העיר החדשה גלגל שנים הציור מסמל את ... התירות המגיעה אל העיר עכו כיום עכו כעיר נמל חשובה בעבר התעשיה בעיר והרצון להתפתח בעתיד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית