בקטע המידע על הרקפת בעמוד 126 כתוב : " בחרף פורחים בשדה עוד צמחים , שיש להם פרחים "הפוכים . " כנראה , גם הם שומרים בצורה כזאת על האבקנים שלהם " . המלים המדגשות הן פעלים בבנין קל ( פעל . ( בבנין קל משתמשים כדי להביע פעלה . דגמות : הפרחים פורחים בשדה ; הצמח שומר על האבקנים . בזמן הוה יש רק 4 צורות : יחיד , יחידה , רבים , רבות . 1 כותבים פעלים בזמן הוה השלימו את הטבלה . 2 משלימים משפטים כתבו את הפעלים המתאימים בזמן הוה . . 1 נור עובדת ( ע-ב-ד ) בגנה . . 2 נור ( ש-ת-ל ) רקפות תרבותיות בגנה . . 3 אח של נור ( ע-ז-ר ) לה בעבודה בגנה . . 4 הרקפות ( פ-ר-ח ) בחרף ובאביב . . 5 הגשמים ( י-ר-ד ) ומרטיבים את הפרחים . . 6 המטילים לא ( ק-ט-פ ) את פרחי הבר . . 7 נור ואחיה ( ש-מ-ר ) על פרחי הבר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית