" צבעיה של הרקפת הם לבן , ורד , סגל . " במלה צבעיה יש כנוי שיכות . במקום צבעיה אפשר לומר : הצבעים שלה . כנויי השיכות מצטרפים אל שם העצם , ומצינים למי הוא שיך . כשכותבים משתמשים , בדרך כלל , בכנוי שיכות : ביתי , משפחתו . כשמדברים משתמשים , בדרך כלל , במלה של : הבית שלי , המשפחה שלו . 1 מפרקים את הכנויים בקטע על הרקפת בעמוד 120 יש כנויי שיכות . א . פרקו את הכנויים במלים המדגשות . . 1 במקום : "פרחיה כפופים כלפי מטה" אפשר לכתב : הפרחים שלה . . 2 במקום : "לעליה יש צורה דומה ללב" אפשר לכתב : . 3 . במקום : "צבעם ירק , והם מקשטים בכתמי כסף" אפשר לכתב : . 4 . במקום : "פריחתה נמשכת בחרף ובאביב" אפשר לכתב : . ב . פרחיה , עליה , פריחתה - למי הכונה במלים אלה ? 2 מוצאים כנויים א . לפניכם 4 הודעות . מצאו בהן את כל כנויי השיכות , והעתיקו אותם למחברת . ב . פרקו כל מלה שיש בה כנוי שיכות . 3 מכירים את כנויי השיכות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית