לפניכם חידות במספרים . א . בחרו את התשובה הנכונה . ב . הקפידו על הגיה נכונה של שמות המספרים . ג . תשובה של המספר הנכון = נקדה אחת . תשובה של המין הנכון 5 = נקדות . ד . תוכלו לבדק את התשובות למטה . חידות במספרים . 1 כמה זרועות יש לתמנון ? . 2 9 / 8 כמה מעלות חם יש לגוף של אדם בריא ? . 3 32 / 37 כמה אותיות יש בא"ב העברי ? 25 / 22 . 4 כמה אותיות סופיות יש בעברית ? . 5 7 / 5 כמה אותיות יש בא"ב הערבי ? . 6 25 / 28 כמה אפסים יש במיליון ? . 7 5 / 6 כמה צלעות יש במששה ? . 8 6 / 7 כמה חדשים יש בשנה ? . 9 12 / 11 כמה רגלים יש לחרקים ? . 10 2 / 6 כמה ימים יש בשבועים ? . 11 14 / 12 כמה ימים יש בשנה ? 365 / 255 פעיליות להערכה ולסכום 1 מלים ומלות קשור לפניכם קטע . השלימו את המלים החסרות בעזרת המלים מצידה לדרך ובעזרת מלות הקשור . ספורט הוא עולם רחב , ויש בו ענפים רבים ושונים . ( למשל / לעמת , ( ענף הספורט שמתעמלים בו הוא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית