לפי התרשים בעמוד 108 אפשר להבין ש 10 % " : ... ( עשרה אחוזים ) מהתלמידים בבית–הספר עוסקים ברקוד . 25 % ( עשרים וחמשה אחוזים ) מהתלמידים אינם מתענינים בספורט " . המלים המדגשות נקראות שם המספר . בעברית בשם המספר המצב הפוך מהמצב בשם התאר : בשם המספר מוסיפים את הסופית ה לזכר ( ולא לנקבה : ( שלשה , ארבעה , חמשה ; בנקבה אין סופית : שלוש , ארבע , חמש . בשם המספר מ11- עד 20 בזכר מוסיפים את המלה עשר : אחד עשר , שנים עשר . בנקבה מוסיפים את המלה עשרה : אחת עשרה , שתים עשרה . 1 קוראים בקול את שמות המספר א . לפניכם טבלת שמות המספר בזכר ובנקבה . קראו אותם בקול . ב . אחד התלמידים יקרא שם מספר , ואחרים יאמרו אם הוא זכר או נקבה . 2 קובעים את שם המספר א . קבעו את שם המספר המתאים לכל שם עצם : זכר או נקבה . ב . השוו את התשובות שלכם לתשובות של בני הזוג / הקבוצה . ג . קראו בקול את שמות העצם עם שמות המספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית