1 קוראים ידיעה מעתון א . לפניכם ידיעה מתוך עתון . קראו אותה בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . לא רק מועדון ספורט : ערבים , יהודים וכדור אחד עגל אודי וינקלר פסקה 1 במועדון הכדורגל המ ff תף ליהודים ולערבים בדרום השרון לא משחקים רק כדורגל . התלמידים עוזרים זה לזה בלמודים , ומקימים ביחד ימי כיף . פסקה 2 לאחרונה נפתחה בשרון קבוצת כדורגל לנערים ערבים ויהודים - קבוצת כדורגל , ff היא הרבה יותר ממועדון ספורט . המועדון מאמן את הנערים במשחק הכדורגל , ומחנך את השחקנים לחיים מ ff תפים ולהנאה . פסקה 3 בכל ff בת עורכים משחקי כדורגל נגד קבוצות בכל הארץ . נוסף לזה המועדון מקים ימי כיף מ ff תפים לכולם . ימי הכיף מחזקים את הק ff ר בין הנערים . פסקה 4 המועדון עובד גם ב ff תוף עם בית–הספר . התלמידים מכינים יחד ff עורים , ועוזרים אחד לשני בלמודים . גם המורים מ ff תתפים בעזרה . כל שחקן מקבל דף למורה ff לו . המורה מתאר את ההשגים בלמודים ואת ההתנהגות ff ל התלמיד . הדף חוזר למועדון , וכך אפ ff ר לראות אם השחקן מתקדם בבית הספר , ואם צריך לעזר לו ל ff פר את ההשגים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית